Menu

TRẢI NGHIỆM HỌC IELTS
CHUẨN QUỐC TẾ

Cam kết đầu ra IELTS 7.0+

Khóa học phù hợp với các mục đích

DU HỌC

ĐỊNH CƯ

XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC/
TỐT NGHIỆP

CƠ HỘI VIỆC LÀM/
CẢI THIỆN TIẾNG ANH

Các khóa học tại IELTS CITY

Khóa học IELTS cấp tốc

Khóa học IELTS Online

Khóa học IELTS 1 kèm 1

Khóa học IELTS General

Khóa học IELTS Cấp 2-3

Khóa học IELTS cho người mất gốc

Tổng hợp đề thi IELTS Speaking mới nhất năm 2022 [Cập nhật liên tục]

Đề thi IELTS Speaking 2022 hiện đang được IELTS CITY theo dõi liên tục. Tất cả những nguồn đề thi dưới đây có được từ chính các học viên tại IELTS CITY & các bạn tham gia kỳ thi IELTS về cập nh...

Read more

Describe an enjoyable place you visited in the countryside – Đề thi IELTS Speaking ngày 14/09/2022

Chủ đề “Describe an enjoyable place you visited in the countryside” xuất hiện trong đề thi IELTS Speaking ngày 14/09/2022. Các chuy...

Read more

Created using the new Bravenet Siteblocks builder. (Report Abuse)