Menu

Khóa học luyện thi IELTS Cấp Tốc

Tổng hợp đề thi IELTS Speaking mới nhất năm 2022 [Cập nhật liên tục]

Đề thi IELTS Speaking 2022 hiện đang được IELTS CITY theo dõi liên tục. Tất cả những nguồn đề thi dưới đây có được từ chính các học viên tại IELTS CITY & các bạn tham gia kỳ thi IELTS về cập nh...

Read more

Describe an enjoyable place you visited in the countryside – Đề thi IELTS Speaking ngày 14/09/2022

Chủ đề “Describe an enjoyable place you visited in the countryside” xuất hiện trong đề thi IELTS Speaking ngày 14/09/2022. Các chuy...

Read more

There are currently no blog comments.

Created using the new Bravenet Siteblocks builder. (Report Abuse)